Redovisningsbyråer

Allt fler redovisningsbyråer Bålsta anlitas för diverse ekonomiska uppdrag.

Både större företag och enskilda näringsidkare använder sig av externa redovisningsbyråer för både support men även för att leja ut ekonomiska löpande tjänster som kan vara i form av bland annat deklarationer, bokslut samt företagets årsredovisning.

Mindre företag anlitar oftast en redovisningsbyrå istället för att anställa egen ekonomipersonal och behöver således endast betala när någon tjänst behöver utföras.

Utbildning inom ekonomi
Att utbilda sig inom ekonomi blir till en bred grund att stå på och många arbetstillfällen kommer kunna ges på bland annat redovisningsbyråer och mer därtill efter avslutad utbildning.

De flesta som läser en avancerad ekonomiutbildning läser allt som oftast på universitet eller på kvalificerad yrkeshögskola, vilka främst är mellan 3–5 år.

För mindre kvalificerade tjänster såsom ekonomiassistenter med flera där kraven på juridiska kunskaper inte ställs lika högt är utbildningarna kortare.

Skillnaden på yrkesrollerna revisor och redovisningskonsult
Vad är egentligen skillnaden på en revisor och en redovisningskonsult?

Många blandar ihop dessa yrkesroller vilket inte är helt märkligt.

Redovisningskonsulter arbetar oftast på redovisningsbyråer med att konsultera inom redovisning och är behjälpliga med till exempel bokföring, avstämningar av konton, årsbokslut med mera.

Revisorer arbetar istället utifrån ett granskande perspektiv med att granska och att utföra revisioner i ett eller flera aktiebolag.

Vårda företagets immaterialrätt

Vid ägande av exempelvis en bil är det enkelt att förstå att bilen tillhör någon. Det innebär att som privatperson eller företagare för den delen, går det inte att använda bilen utan att fråga. När det kommer till immaterialrätt är det inte lika självklart. Det är därför viktigt att skydda sitt varumärke och exempelvis sin logga. Anlita någon som är expert inom området och kan se till att skyddet gäller.

Immaterialrätten är invecklad
Att ta patent på något är ett begrepp som dyker upp i olika sammanhang. Men hur gör man egentligen för att skydda sitt patent så att ingen annan kopierar idén som framarbetas efter år av arbete och efterforskning? Frågorna är invecklade och lagstiftningen är riktigt snårig. En jurist kan hjälpa till att få till lagar och paragrafer rätt och söka patent på det som går att söka på, för att skydda företaget.

Immaterialrätt och design
Som företagare arbetar man ofta fram en design eller ett utseende på ett eller annat sätt. Om någon rätt av skulle kopiera denna design skulle det knappast kännas roligt eller uppmuntrande. Genom att gå igenom immaterialrätten tillsammans med en jurist kommer man kunna känna sig trygg. Både design och logga vill man gärna skydda så att ingen annan tar efter. Det finns många lagar att jobba med.